Forsterking av sperrer med kerto bjelker

Utbedring av tak

Gjenoppbygging og utbedring av tak Stensrud utførte gjenoppbygging og utbedring av deler av Ullerntunet sykehjem som totalunderentreprise med ansvarsrett utførende takarbeid i... les mer .