Vi er en entreprenør som tilbyr alt innen bygg, ombygging, oppussing, tilbygg og påbygg

Entreprenør Kr Stensrud & Søn AS er en av Oslo’s eldste bygg entreprenører med stolte tradisjoner tilbake til 1894. Bedriften sysselsetter til enhver tid 38 personer. Våre oppdragsgivere er private eiendomsforvaltere, kommunale og statlige kunder i Oslo og Akershus. De 10 siste årene har bedriften omsatt for over 700 millioner. I 2018 hadde vi en omsetning på 74 millioner.

Entreprenør Kr Stensrud & Søn AS har spesialisert seg på ombygging av eksisterende bygg med fokus på fremtidsrettede løsninger. Vi er opptatt av å skape langvarige relasjoner og presenterer alltid den beste og mest kostnadseffektive løsningen for kunden. Vi jobber målrettet med fornying og har en høy forbedrings- og samarbeids kultur.

Sosialt ansvar

Entreprenør Kr Stensrud & Søn AS er bevisst sitt sosiale ansvar, vi er stolte av å være en opplæringsbedrift med over 10% lærlinger. Våre ansatte blir tilbudt ulike kurs ved behov, som et resultat av det er alle våre ansatte norsktalende.

Vår historie

En kjølig vårdag i april 1894, kunne 25 år gamle Kristian Stensrud vri om nøkkelen på sitt nye kontor. Med svennebrev fra faren og eksamensbevis fra Vang almueskole – lå alt til rette for den nystartede byggentreprenøren. Snart fikk de mye å gjøre: Slemmestad Christiania Portland Cementfabrikk stod foran store utvidelser og Kristian Stensrud fikk i oppdrag å lede byggearbeidene. Etter å ha gjennomført dette krevende byggeoppdraget med stor suksess satte Stensrud og svogeren L. Hansen i gang med en rekke større oppdrag. Oppføringen av Blakstad Sykehus, Oslo Hospital, Lysaker Kjemiske Fabrikk, Ila skole og Grefsen skole kan alle føres på Stensrud sin solide merittliste.

Les mer