Vi er et Miljøfyrtårn!

Miljfyrtarn Logo

Å bli et Miljøfyrtårn har lenge vært et fokusområde for oss!

Det gleder oss at vi nå er en del av det store Miljøfyrtårn fellesskapet som tar ansvar for miljøet!

Vi ser frem mot å ta imot gode råd samtidig som vi tar i bruk nye verktøy på jakt mot en stadig mer bærekraftig virksomhet.

Hvorfor er dette viktig?

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare eller leverer et produkt – uansett hva.

På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

Selv om vi er fornøyd og stolte av å bli sertifisert, er vi klar over at den virkelige jobben begynner nå. Vi er villig til å gjøre det som må til for å nå vårt miljø mål.

Miljøfyrtårn sertifikat