HMS Kurs i fallsikring

HMS

Vår målsetting for HMS og internkontroll er at vår virksomhet skal være trygg for våre ansatte og våre omgivelser.  Vi er meget opptatt av at alle våre ansatte har fått nødvendig opplæring i de oppgaver som er nødvendig for å hindre skader på seg selv og andre.

... les mer .