HMS

HMS Kurs i fallsikring

HMS

Vår målsetting for HMS og internkontroll er at vår virksomhet skal være trygg for våre ansatte og våre omgivelser.  Vi er meget opptatt av at alle våre ansatte har fått nødvendig opplæring i de oppgaver som er nødvendig for å hindre skader på seg selv og andre.

Vi arbeider kontinuerlig med HMS

Kr Stensrud & Søn AS vil gjennom sitt forebyggende internkontrollsystem ha prioritert fokus på å hindre ulykker og skader, samt skape høy trivsel på arbeidsplassen.

Dette gjennomføres ved at Helse-Miljø-Sikkerhet planlegges på linje med produksjon, teknikk og økonomi, og at det gjennomføres sikker jobbanalyse og risikoanalyse på den enkelte arbeidsplass.

  • HMS er en del av ledernes resultatansvar.
  • HMS skal alltid prioriteres foran fremdrift.
  • HMS er fast agenda på alle arbeidsmøter.

Null-skade visjon

Det stilles samme krav til våre underentreprenører og samarbeidspartnere.

Kr Stensrud & Søn AS jobber kontinuerlig etter en «null-skade» visjon.  Vi skal ha et sikkert og godt arbeidsmiljø.  At vi har et lavt sykefravær er det beste skussmål på at vi lykkes i vårt arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Fysisk trening

Vi i Stensrud legger vekt på at de ansatte skal få tilrettelagt for fysisk aktivitet utenom arbeidet sitt slik at faren for belastningsskader reduseres.  Vi arrangerer derfor felles trening med høyt utdannede instruktører som varierer treningen mellom styrke, yoga og kondisjon.