Oppussing av borettslag og sameier

Oppussing av tak og loft
Oppussing av tak og loft

For borettslag og sameier tilbyr vi alt innen oppussing og vedlikehold

Stensrud har gode referanser og høy kompetanse innen oppussing av tak, fasader, balkonger, trappeoppganger, garasjeanlegg og fellesarealer, samt utskifting av dører og vinduer.

Fasadeoppussing er ofte omfattende og krever høy faglig kompetanse på flere områder. Dårlig vedlikehold er ofte årsaken til at fasader får unødvendige og store skader. Ved jevnlig ettersyn og vedlikehold av fasaden, kan man få en bedre vedlikeholdsøkonomi og reduserte kostnader. God planlegging gjør det lettere å prioritere riktig. Lettvinte og «billige» løsninger viser seg sjelden å fungere bra over tid.

Varige løsninger

Vi er opptatt av å levere gode og varige løsninger til våre kunder. Balkong og fasadeoppussing kan gjennomføres med ulike løsninger. Ved en befaring ser vi ut ifra tilstanden til fasaden hvilke valg som er mest hensiktsmessig. Her kartlegger vi hva som er blitt utført tidligere og hvilke type overflatebehandling som har vært brukt.

Internkontroll for borettslag og sameier

Styret i borettslaget eller sameiet har ansvaret for å innføre og utøve internkontroll. Det er styrets plikt å ha oversikt over alle fellesarealene. I tillegg skal de informere eier og bruker av den enkelte leilighet om det ansvaret den enkelte har etter lov og forskrift. Her kan du laste ned tips til hvordan du kan sette opp og utføre internkontroll for borettslaget eller sameiet.

Internkontroll for borettslag og sameier.pdf

Entrepriseform

Vi utfører hovedentreprise og har dyktige fagfolk med lang og bred erfaring fra ytre vedlikehold. Vi har gode referanser fra borettslag, sameier og gårdeiere i Oslo og Omegn.

Våre tjenester omfatter

  • Mur og fasaderehabilitering
  • Rehabilitering av balkonger og terrasser
  • Panelutskifting og etterisolering
  • Dør og vindusutskifting
  • Tak og blikkenslagerarbeid

Alt arbeid utføres etter vår HMS og kvalitetssikrings-manual.

Vår brosjyre for borettslag og sameier

En oversikt over våre tjenester og ansatte som kan skrives ut eller deles med andre i borettslaget eller sameiet.

Link til brosjyre for borettslag og sameier