Reparasjon av tak

Forsterking av sperrer med kerto bjelker

Gjenoppbygging og tak reparasjon

Stensrud utførte gjenoppbygging og utbedring av deler av Ullerntunet sykehjem som totalunderentreprise med ansvarsrett utførende takarbeid i tiltaksklasse 2 for Veidekke AS.

Riving og miljøsanering

Hovedbygningen som Stensrud utførte sine arbeider på er på 2700 m2 i 2 etasjer pluss kjeller og innredet loft. Tiltaket omfattet riving og Reparasjon av tak utvendig samt innvendig isolering og gjenoppbygging av tak og loft. Bygningen er bygget i 1923 og er vernet etter plan- og bygningsloven hvilket stilte krav til delvis bruk av gamle byggeteknikker.

Tømmerarbeid og montering av takkonstruksjoner

Utvendig ble 1000 m2 tak revet. Tak og takoppløft ble gjenoppbygd med delvis nytt undertak, membran, lekter, sløyfer, ny enkelt krommet tegl takstein, beslag, takrenner og båndtekking av 21 takoppløft.

Alle takflater ble under arbeidets gang beskyttet mot vanninntrenging.

Bevaringsverdig byggverk

Innvendig ble råteskader sanert og utbedret. Sperrer og hanebjelker forsterket, tak og vegger isolert og innvendige overflater gipset, totalt 1000 m2. I tillegg ble de gamle originale luftelyrene restaurert.

Breeam-NOR klassifisert som Excellent

Ullerntunet skal være Norges mest energieffektive og miljøvennlige sykehjem.  Målsettingen var klassifisering som Very good, men ble overlevert som Excellent.  Dette kan du lese mer om på http://www.bygg.no/article/1300233