Plasstøpt betongdekke

Pumpestøp av betongdekke

Plasstøpt betongdekke

Trondheimsveien 2 bygg L var opprinnelig malthuset på Schous Bryggeri, vernet etter plan- og bygningsloven. Schous bryggeri ble lagt ned i 1982. Det ble da ombygd til undervisningslokaler for BI. Etter at BI flyttet ut har foretaket bygd om malthuset til undervisningslokaler for Oslo kommunes Kulturskole og rehabilitert utvendige fasader og bygd nytt tak. Bygget er på totalt 2500 kvadratmeter over 9 etasjer og inneholder i dag en rekke dansesaler og undervisningsrom. Foretaket har bygd om alle etasjer og ledet alle arbeider i tiltaket. Kontraktsum 23 mill. ekskl. Mva.

Hovedentreprenør tiltaksklasse 2

Foretaket var hovedentreprenør i prosjektet med avsvarsrett UTF KUT tilt. kl. 2 – utførelse og kontroll av utførelse for bygninger og installasjoner.