Betongstøping av teststasjon for pumper

Betongstøping

For en kunde på Sørumsand utførte vi utgraving og betongstøping av teststasjon for pumpeutstyr beregnet for oljeserviceindustrien.  Prosjektet stilte store krav til oppfølging og kommunikasjon med byggherre i forhold til kvalitet og HMS. Kr Stensrud & Søn Vedlikehold AS var entreprenør i prosjektet med ansvarsrett for rivearbeider og betongarbeider i tiltaksklasse 2.

Størrelse på oppdraget:

  • Gulv på grunn: 344 m2
  • Dekke: 265 m2
  • Veggforskaling: 1950 m2, 9 meter høye vegger støpt i kontinuerlig støp.
  • Armering: 97 000 kg
  • Betong: 770 m3