Varme arbeider

varme arbeider

Kurs i Varme arbeider

Vi i Kr Stensrud & Søn Vedlikehold AS er opptatt av sikkerhet for våre ansatte og våre kunder.  Vi oppdaterer oss derfor jevnlig på nødvendige kurs og denne gangen holdt vi kurs for samtlige ansatte i «Varme arbeider».

Trygg Kurs AS

Kurset ble holdt av Trygg Kurs AS som er en ekstern leverandør og bestod av både teori og praktiske øvelser.