Påbygg til eiendom, enebolig og eldre hus

Trillebår
Påbygg i form av loftsutbygging

Påbygg av etasje

Vi har spesielt god kompetanse når det gjelder påbygg i form av ekstra etasjer på eksisterende næringsbygg. Vi tar rollen som hovedentreprenør og sørger for at ditt påbygg står ferdig til avtalt tid. Vi råder over et omfattende nettverk av nøye utvalgte underleverandører som alle lever opp til våre strenge krav til kvalitet.

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. Du kan sjekke her hva som gjelder for din eiendom i Oslo kommune.

Faglig stolthet

Vi er et entreprenørfirma som preges av faglig stolthet. Noe som alle våre påbygg og andre byggeprosjekter tydelig avspeiler. Dette betyr med andre ord at alle våre påbygg er i harmoni med de byggtekniske standardene. Vi er derfor det trygge valget når du ønsker å utføre modifikasjoner på en bygning.

HMS og etikk

Vi holder en sterk etisk profil, og vi forventer at våre underleverandører også gjør dette og at de holder seg ajour med gjeldende skatter og avgifter, samt tilbyr sikre og trygge arbeidsvilkår for sine medarbeidere.

Entrepriseform

Ved påbygg på eldre hus bygningsmasse anbefaler vi en kombinasjon av hovedentreprise samt regningsarbeid med på forhånd avtalte enhetspriser.  Denne delen har vi god erfaring med å gjennomføre etter åpen bok prinsippet.  Vi har erfart at denne typen av entrepriseform sparer tid i byggeprosessen.

Vår brosjyre


En oversikt over våre tjenester og våre ansatte som kan skrives ut eller distribueres blant kollegaer.

Presentasjon-bedrifter-A4-format