Rive vegger i restaurant

Mesanin før rive arbeid

Rive vegger i restaurant

For kunde på Lilleaker i Bærum har vi bygget om restauranten i et kurs og konferanselokale.  Arbeidet bestod i å utvide eksisterende serveringsareal ved å rive og miljøsanere gamle murvegger.  Nytt bæresystem i stål ble benyttet for å åpne opp lokalene og gjøre disse lysere og mer publikumsvennlige.